06/12/2021 22:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ bạn

Tác giả: Vũ Từ Trang - Vũ Công Đình

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2008 07:56

 

Xuân đã về trên bao lá non
mùa vui chưa dứt nắng đang tròn
chợt nhớ bạn tôi vừa xa khuất
hoa đào nơi ấy có nở không?
Nguồn: Vũ Từ Trang, Ngược dốc (thơ), NXB Văn hoá thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Từ Trang » Nhớ bạn