26/06/2024 01:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Trì vấn tân
青池問津

Tác giả: Nguỵ Tiếp - 魏楫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2008 22:03

 

Nguyên tác

竹樹雲煙覆草亭,
滿江春色向人清。
春風細拂桃花浪,
野岸初分白鷺汀。
遊倦不同行客懶,
醉迷多在扁舟醒。
津頭漫問乘波者,
指點青池捕水經。

Phiên âm

Trúc thụ vân yên phúc thảo đình,
Mãn giang xuân sắc hướng nhân thanh.
Xuân phong tế phất đào hoa lãng,
Dã ngạn sơ phân bạch lộ đinh.
Du quyện bất đồng hành khách lãn,
Tuý mê đa tại biển chu tinh.
Tân đầu mạn vấn thừa ba giả,
Chỉ điểm Thanh Trì[1] bổ “Thuỷ kinh[2]”.

Dịch nghĩa

Mây khói rừng trúc che phủ ngôi đình lợp tranh,
Sắc xuân đầy sông làm con người nhẹ nhõm.
Gió xuân phơ phất làm gợn lăn tăn sóng hoa đào,
Cánh đồng bên bờ sông phân biệt rõ cả bãi đậu đầy cò trắng.
Hành khách lười biếng vì cuộc du chơi mệt mỏi,
Ngồi trong con thuyền nan lúc tỉnh lúc say.
Người cưỡi sóng bèn hỏi thăm bến Thanh Trì,
Có người chỉ tay mách chỗ Thanh Trì bổ sung cho sách “Thuỷ kinh chú”.

Bản dịch của Trần Huy Hân

Trúc mây che phủ đình tranh,
Đồng ruộng xuân sắc xanh xanh nhuộm người.
Sóng đào gió thổi vơi vơi,
Ngoài đồng cò trắng nơi nơi chia hàng.
Mỏi chơi khác khách đi đường,
Say thôi lại tỉnh nghênh ngang trong thuyền.
Ai người cưỡi sóng đi lên,
Thanh Trì mách hộ vá liền “Thuỷ kinh”.
[2] Tên sách, tác giả là Tang Khâm đời Hán. Nguyên sách có 3 quyển, đến đời Bắc Nguỵ, Lịch Đạo Nguyên làm chú, thành 40 quyển. Sách biên chép tất cả các nguồn nước dòng sông Trung Quốc về thời cổ, trong đó có các sông lớn trên đất Việt Nam. Sách ấy là một tài liệu quý cho cổ sử học.
[1] Tên đất trước thuộc Hà Đông, nay thuộc Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguỵ Tiếp » Thanh Trì vấn tân