21/05/2024 04:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Oán ca hành [Thu phiến, Đoàn phiến ca]
怨歌行【秋扇,團扇歌】

Tác giả: Ban tiệp dư - 班婕妤

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 13/07/2005 00:16

 

Nguyên tác

新裂齊紈素,
鮮潔如霜雪。
裁為合歡扇,
團團似明月。
出入君懷袖,
動搖微風發。
常恐秋節至,
涼飆奪炎熱。
棄捐篋笥中,
恩情中道絕。

Phiên âm

Tân liệt Tề hoàn tố,
Tiên khiết như sương tuyết.
Tài vi hợp hoan phiến,
Đoàn đoàn tự minh nguyệt.
Xuất nhập quân hoài tụ,
Động dao vi phong phát.
Thường khủng thu tiết chí,
Lương tiêu đoạt viêm nhiệt.
Khí quyên khiếp tứ trung,
Ân tình trung đạo tuyệt.

Dịch nghĩa

Mới cắt lụa trắng nước Tề,
Trong sạch như sương tuyết.
Cắt may thành chiếc quạt hợp hoan,
Tròn tròn như trăng sáng.
Ra vào tay áo của người,
Phe phẩy sinh ra gió mát.
Nhưng luôn sợ tiết mùa thu tới,
Khí mát thổi xua cái nóng.
Ghét bỏ vứt vào trong rương,
Ân tình đã đứt tuyệt giữa đường.

Bản dịch của (Không rõ)

Mới chế lụa Tề trắng
Trong sạch như tuyết sương
Đem làm quạt hợp hoan
Tròn giống hình trăng sáng
Ra vào tay áo vua
Lay động sinh gió mát
Thường sợ tiết thu đến
Gió mát cướp nồng nhiệt
Nên cất vào góc rương
Nửa đường ân ái tuyệt
Ban tiệp dư 班婕妤 trong thời Hán Thành Đế 漢成帝. Nàng bị hai chị em Triệu Phi Yến 趙飛燕 và Triệu Hợp Đức 趙合德 vu oan nên bị Hán Thành Đế đày ra Thường Tín cung hầu hạ Hoàng thái hậu, đau buồn nên viết ra bài thơ này.

Văn tuyển, Ngọc đài tân vịnh, Nhạc phủ thi tập đều ghi bài này của Ban tiệp dư. Ca lục ghi đây là một bài nhạc phủ khuyết danh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ban tiệp dư » Oán ca hành [Thu phiến, Đoàn phiến ca]