06/10/2022 15:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tàn canh
파장

Tác giả: Shin Kyung-rim - 신경림

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 03/01/2012 20:16

 

Nguyên tác

못난 놈들은 서로 얼굴만 봐도 흥겹다
이발소 앞에 서서 참외를 깎고
목로에 앉아 막걸리를 들이켜면
모두들 한결같이 친구 같은 얼굴들
호남의 가뭄 얘기 조합빚 얘기
약장수 기타소리에 발장단을 치다 보면
왜 이렇게 자꾸만 서울이 그리워지나
어디를 들어가 섰다라도 벌일까
주머니를 털어 색싯집에라도 갈까
학교 마당에들 모여 소주에 오징어를 찢다
어느새 긴 여름해도 저물어
고무신 한 켤레 또는 조기 한 마리 들고
달이 환한 마찻길을 절뚝이는 파장

Bản dịch của Hoàng Hải Vân

Những thằng khố rách, nhìn mặt nhau thôi cũng vui sao
Đứng gọt dưa trước cửa hàng cắt tóc
Ngồi bên nhau say chén rượu gạo
Tất cả một lòng, những khuôn mặt bạn bè
Chuyện hạn hán Hồ Nam, chuyện làng xã nợ nần
Chân dậm theo tiếng ghita hàng thuốc
Sao cứ trào lên nỗi nhớ Seoul
Đứng vào đâu sân nào ý nhỉ
Hay dốc túi vào quán giải sầu
Tụ lại sân trường xé mực với Sôchu
Tự bao giờ ngày nắng hè cũng tắt
Tay xách dép, tay lủng lẳng cá khô
Tàn canh chếnh choáng, trên đường sáng trăng
Nguồn: Tìm hiểu văn học Hàn Quốc thế kỷ 20, NXB Văn nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Shin Kyung-rim » Tàn canh