01/07/2022 15:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vẽ

Tác giả: Trương Thiếu Huyền - Nguyễn Văn Trường

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2017 09:04

 

Chim nhờ cây làm tổ
Cây nhờ đất ươm mầm
Đất muốn thành cánh đồng
Nhờ dòng sông tưới mát

Dòng sông nhờ cửa bể
Mới dẫn tới chân trời
Chân trời nhờ tay bé
Tô một màu hồng tươi!
Nguồn: Trương Thiếu Huyền, Tập đếm (thơ), NXB Kim Đồng, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Thiếu Huyền » Vẽ