29/11/2021 22:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiêm gia 3
蒹葭 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 12:19

 

Nguyên tác

蒹葭采采,
白露未已。
所謂伊人,
在水之涘。
溯洄從之,
道阻且右;
溯游從之,
宛在水中沚。

Phiên âm

Kiêm gia thể thể
Bạch lộ vị dĩ.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ chi dĩ (sĩ, thuỷ).
Tố hồi tùng chi,
Đạo trở thả vĩ (hữu),
Tố du tùng chi,
Uyển tại thuỷ trung chỉ.

Dịch nghĩa

Lau lách rườm rà có thể cắt được,
Sương trắng chưa dứt,
Người mà mình nói đến
Thì ở bên bờ nước. (sĩ, bờ nước)
Đi ngược dòng mà theo cùng,
Đường đi hiểm trở, lại rẽ sang tay mặt.
Đi xuôi dòng mà theo cùng.
Thì thấy nghiễm nhiên ở giữa cồn nhỏ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lau lách xanh tươi vừa để cắt,
Móc trắng thì chưa dứt còn rơi.
Người mình đang thốt mấy lời,
Ở bên bờ nước ắt nơi đấy mà.
Ví ngược dòng tiến xa theo mãi,
Đường rẽ sang mặt lại trở ngăn.
Thuận dòng, nếu cứ theo lần,
Nghiễm nhiên thấy giữa cồn gần đó thôi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thể thể: nói lau lách rườm rà có thể cắt được.
dĩ: dứt, xong rồi.
hữu: không chạy thẳng mà rẽ sang bên mặt.
chỉ: cái cồn nhỏ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Kiêm gia 3