31/05/2023 10:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm nhận

Tác giả: Đặng Thanh Liễu

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 17/05/2019 09:18

 

Anh bảo xuân về ai cũng vui
Riêng tôi xuân đến lại bồi hồi
Ngoảnh đi lòng vẫn còn rất trẻ
Ngoảnh lại thì ra tóc bạc rồi.
Nguồn: Đặng Thanh Liễu, Một thời và muôn thuở, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Thanh Liễu » Cảm nhận