29/05/2023 18:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thân rạ, hồn rơm

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 23/02/2021 08:58

 

Nghĩ mình thân rạ ngâm ruộng nước,
giữ được đôi chân đứng vững tâm.
Tuổi thơ hồn ủ rơm thơm giấc,
tay mẹ mềm hương tém chỗ nằm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Thân rạ, hồn rơm