28/01/2022 14:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Luận thi kỳ 11
論詩其十一

Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn - 元好問

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 31/12/2007 15:37

 

Nguyên tác

眼處心生句自神,
暗中摸索總非真。
畫圖臨出秦川景,
親到長安有幾人?

Phiên âm

Nhãn xứ tâm sinh[1] cú tự thần,
Âm trung mô tác[2] tổng phi chân.
Hoạ đồ lâm xuất Tần Xuyên[3] cảnh,
Thân đáo Trường An[4] hữu kỷ nhân?

Dịch nghĩa

Câu thơ xuất phát từ mắt và tâm thì như thần,
Chỉ mô phỏng tìm tòi thì cuối cùng vẫn là không thật.
Vẽ tranh như nhìn thấy cảnh Tần Xuyên,
Mấy ai đã đích thân tới Trường An?

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Mắt thấy tai nghe câu tựa thần,
Phỏng theo câu chữ thực không bằng.
Hiện cảnh Tần Xuyên trong bức hoạ,
Mấy ai thân đến tận Trường An ?
Bài này luận về thơ đời Tống, văn phong mô phỏng, thiếu thể nghiệm hiện thực, như Lưu Côn thể đầu đời Bắc Tống (phỏng thơ Lý Thương Ẩn), Giang Tây thi phái cuối đời Bắc Tống (với các đại biểu Hoàng Đình Kiên 黃庭堅, Trần Sư Đạo 陳師道, Lữ Bản Trung 呂本中, phỏng thơ Đỗ Phủ).

[1] Ý nói những gì xuất phát từ bản thân thể nghiệm, mắt thấy tai nhìn.
[2] Tìm tòi câu chữ và bắt chước, mô phỏng theo.
[3] Một dải đất nay thuộc Thiểm Tây, gần Trường An. Câu này ý nói thơ Đỗ Phủ miêu tả cảnh tận mắt nhìn thấy, sinh động chân thật.
[4] Đỗ Phủ từ năm 35 đến 44 tuổi ở tại Trường An, thơ ông tả cảnh Trường An rất hiện thực và sinh động.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Hiếu Vấn » Luận thi kỳ 11