15/06/2021 20:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức sự
即事

Tác giả: Cố Hoành - 顧峵

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2019 10:03

 

Nguyên tác

救荒無策實堪嗟,
鏡里朝朝添鬢華。
家室仳離悲滿目,
春風猶放女郎花。
山城春色又平分,
無那愁心欲望雲。
花柳寒深渾未見,
江南紅雨落紛紛。

Phiên âm

Cứu hoang vô sách thật kham ta,
Kính lý triêu triêu thiêm mấn hoa.
Gia thất tỉ ly bi mãn mục,
Xuân phong do phóng nữ lang hoa[1].
Sơn thành xuân sắc hựu bình phân,
Vô nả sầu tâm dục vọng vân.
Hoa liễu hàn thâm hồn vị kiến,
Giang Nam hồng vũ[2] lạc phân phân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thiên tai vô kế cứu thật đau,
Sáng sáng soi gương tóc trắng đầu.
Gia thất ly tan buồn đầy mắt,
Gió xuân buông thả cỏ mọc mau.
Sắc biếc sơn thành cũng rất đều,
Sầu không chịu được hướng trời kêu.
Lơ ngơ hoa liễu tàn chưa ngắm,
Mưa khắp Giang Nam hồng rụng nhiều.
[1] Chỉ chung những loại hoa cỏ mọc hoang không lợi cho việc canh tác, như cách sơn hương 隔山香, cô nhi cúc 孤兒菊, hoàng hoa long nha 黄花 龍牙, đại điếu hoa 大吊花, đại điếu hoàng 大吊黄,...
[2] Hoa rụng đầy như mưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Hoành » Tức sự