30/09/2022 03:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dao đồng Đỗ Viên Ngoại Thẩm Ngôn quá lĩnh
遙同杜員外審言過嶺

Tác giả: Thẩm Thuyên Kỳ - 沈佺期

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 06:09

 

Nguyên tác

天長地闊嶺頭分,
去國離家見白雲。
洛浦風光何所似,
崇山瘴癘不堪聞。
南浮漲海人何處?
北望衡陽雁幾群。
兩地江山萬餘里,
何時重謁聖明君?

Phiên âm

Thiên trường địa khoát lĩnh đầu phân,
Khứ quốc ly gia kiến bạch vân.
Lạc Phố phong quang hà sở tự,
Sùng Sơn[1] chướng lệ bất kham văn.
Nam phù Trướng Hải[2] nhân hà xứ?
Bắc vọng Hành Dương[3] nhạn kỷ quần.
Lưỡng địa giang sơn vạn dư lý,
Hà thì trùng yết thánh minh quân?

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trời cao đất rộng đỉnh non phân
Cách nước xa nhà mây trắng phau
Lạc phố phong quang đâu giống nhỉ
Sùng Sơn chướng khí xiết bao lần
Nam qua Trướng Hải thân đâu tá
Bắc ngó Hành Dương nhạn mấy đàn
Đôi ngả non sông muôn dặm lẻ
Bao giờ lại gặp thánh minh quân
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
[1] Tên dãy núi từ tỉnh Quảng Tây kéo dài tới Việt Nam.
[2] Nay là Nam Hải, vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông.
[3] Vùng đất miền nam tỉnh Hồ Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thẩm Thuyên Kỳ » Dao đồng Đỗ Viên Ngoại Thẩm Ngôn quá lĩnh