15/06/2021 20:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cháu Bác Hồ là cháu oanh liệt

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 28/06/2015 16:31

 

Cháu Bác Hồ thật là oanh liệt
Giữ bí mật dù chết không khai
Cứu cán bộ khỏi giặc Tây
Các em kháng chiến ngày càng hăng
Rút từ bài Giữ bí mật bảo vệ cán bộ, báo Nhân dân số 59, ngày 29-5-1952.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Cháu Bác Hồ là cháu oanh liệt