08/12/2021 06:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Môn ca tống đông đài Trương phán quan
青門歌送東台張判官

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2015 18:51

 

Nguyên tác

青門金鎖平旦開,
城頭日出使車回。
青門柳枝正堪折,
路傍一日幾人別。
東出青門路不窮,
驛樓官樹霸陵東。
花扑征衣看似繡,
雲隨去馬色疑驄。
胡姬酒壚日未午,
絲繩玉缸酒如乳。
霸頭落花沒馬蹄,
昨夜微雨花成泥。
黃鸝翅濕飛轉低,
關東尺書醉懶題。
須臾望君不可見,
揚鞭飛鞚疾如箭。
借問使乎何時來?
莫作東飛伯勞西飛燕!

Phiên âm

Thanh Môn kim toả bình đán khai,
Thành đầu nhật xuất sứ xa hồi.
Thanh môn liễu chi chính kham chiết,
Lộ bàng nhất nhật kỷ nhân biệt.
Đông xuất Thanh Môn lộ bất cùng,
Dịch lâu quan thụ Bá Lăng[1] đông.
Hoa phác chinh y khan tự tú,
Vân tuỳ khứ mã sắc nghi thông.
Hồ cơ tửu lư nhật vị ngọ,
Ti thằng ngọc đang tửu như nhũ.
Bá đầu lạc hoa một mã đề,
Tạc dạ vi vũ hoa thành nê.
Hoàng ly sí thấp phi chuyển đê,
Quan Đông[2] xích thư tuý lại đề.
Tu du vọng quân bất khả kiến,
Dương tiên phi khống tật như tiễn.
Tá vấn sứ hô hà thời lai?
Mạc tác đông phi bá lao tây phi yến!

Dịch nghĩa

Thanh Môn ban đêm khoá, đến sáng mở ra,
Mặt trời lên quá đầu thành thì xe quan sứ chuyển bánh.
Cành liễu ở Thanh môn đủ dài để bẻ,
Vệ đường hôm nay có vài kẻ chia tay.
Ra khỏi Thanh Môn đi về hướng đông đường dài vô tận,
Quán xá dọc theo đường cái quan có trồng cây ở Bá Lăng.
Hoa chạm vào áo người đi đẹp như gấm thêu,
Mây theo ngựa người đi sắc lông ngờ loài ngựa quý.
Quán rượu của cô gái người Hồ chưa tới giờ ngọ,
Hũ rượu quí thơm ngon như sữa còn buộc dây tơ.
Hoa rụng ở Bá Lăng lún dưới dấu chân ngựa,
Đêm qua mưa nhỏ làm hoa hoá bùn.
Chim hoàng oanh bị ướt cánh nên bay thấp,
Qua Quan Đông rồi, thơ dài cả thước đang say làm biếng viết.
Một lát nhìn theo không còn thấy ông đâu nữa,
Ta giơ roi quất ngựa chạy nhanh như tên bắn.
Xin hỏi quan đi sứ ngày nào trở về?
Hai ta đừng làm như cảnh chim bá lao bay về tây chim én bay về đông nhé!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thanh Môn tối khoá, sáng mở khai,
Trời rạng đầu thành, xe chuyển lay.
Cành liễu nơi đây dài đủ bẻ,
Ven đường đang có kẻ chia tay.
Khỏi Thanh Môn, lộ dài vô tận,
Đường Bá Lăng hàng quán lắm cây.
Hoa chạm áo người đi tựa gấm,
Ngựa như thông bởi phả mờ mây.
Quán cô Hồ vẫn chưa sang ngọ,
Bình rượu quý ngon tựa sữa đầy.
Hoa rụng Bá lăng chân ngựa dẫm,
Đêm mưa hoa biến đất bùn đây.
Chim oanh ướt cánh nên bay thấp,
Qua khỏi Quan Đông thơ dở say!
Ta bỗng nhìn theo ông, chẳng thấy,
Quất roi, ngựa lướt tựa tên bay.
Hỏi quan sứ lúc nào về lại?
Chớ giống bá lao về tây, én đến đông!
Mặt đông kinh thành Trường An có nhiều cửa, cửa phía nam sơn màu xanh, nên người đời gọi là Thanh Môn. Đông đài chỉ cung điện ở Lạc Dương. Kinh đô nhà Đường đóng ở Trường An, nhưng đôi khi vua Đường đi Lạc Dương chơi cả tháng, đem theo đầy đủ bá quan, nên Lạc Dương còn được gọi là đông đô. Khi vua về Trường An, cung điện ở Lạc Dương kêu là đông đài. Trương phán quan tên không rõ, làm ngự sử ở Trường An, phụng mệnh nhậm chức tiết độ sứ phán quan đi sứ Lạc Dương. Sầm Tham làm thơ tiễn biệt họ Trương trong dịp này.

[1] Đất có lăng mộ Hán Văn Đế, ở phía đông nam kinh thành Trường An, cách khoảng 30 dặm.
[2] Nói chung là vùng đất phía đông cửa ải Hàm Cốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Thanh Môn ca tống đông đài Trương phán quan