09/08/2022 20:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư Mã Tương Như cầm đài
司馬相如琴臺

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 06:33

 

Nguyên tác

相如琴臺古,
人去臺亦空。
臺上寒蕭條,
至今多悲風。
荒臺漢時月,
色與舊時同。

Phiên âm

Tương Như cầm đài cổ,
Nhân khứ đài diệc không.
Đài thượng hàn tiêu điều,
Chí kim đa bi phong.
Hoang đài Hán thì nguyệt,
Sắc dữ cựu thì đồng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cầm đài của Tương Như thời trước
Người đã đi đài cũng tịch liêu
Trên đài lạnh lẽo tiêu điều
Đến nay chỉ có gió reo u buồn
Vầng trăng Hán chiếu đài hoang
Cũng màu sắc ấy mơ màng đến nay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Tư Mã Tương Như cầm đài