25/05/2024 21:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuối năm

Tác giả: Vũ Quần Phương - Vũ Ngọc Chúc

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 23/06/2009 12:13

 

Nắng hanh cạn ruộng rau cần
Dậu nhà hàng xóm cúc tần đang hoa
Vườn sau cải bẹ đã già
Đêm đêm tiếng sếu vọng qua vòm trời

Đã bao thay đổi trong đời
Cuối năm xao xuyến như thời ngày xưa

Vụ chiêm chưa rửa cày bừa
Đã lo đồng bãi cho vừa vụ xuân
Quanh năm dầu dãi tấm thân
Bàn tay cháy nắng, đôi chân nhuộm bùn

Nắng hanh xào xạc cây vườn
Trông ra đồng ruộng bãi cồn mà thương
Bờ tre vồn vã dòng mương
Nắng lên lụa trải con đường cát pha
11-12-2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Quần Phương » Cuối năm