26/10/2021 16:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đọc báo ở Luân Đôn
Beim Zeitungslesen in London

Tác giả: Erich Fried

Nước: Áo
Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2017 04:58

 

Nguyên tác

Die Amerikaner verwenden Giftgas.
Nein das ist eine antiamerikanische Lüge.
Es sind nur die Südvietnamesen
die amerikanisches Gas
von amerikanischen
Hubschraubern aus verwenden.
Die Amerikaner selber
verwenden es nicht.

Außerdem ist es
eine nichtgiftige Abart,
ein nichttödliches Reizgas,
es verursacht nur Kopfweh
und Brechreiz und in einigen Fällen
vorübergehende Blindheit.

Aber es gestattet den Südvietnamesen
vergaste Partisanen
von vergasten Zivilpersonen
zu trennen und sie zu töten,
noch kampfunfähig und blind.
Und die Wirkung im größeren Umkreis
kann sich als tödlich erweisen,
auch für uns im weiteren Kriegsverlauf..

Bản dịch của Quang Chiến

Những người Mỹ
Sử dụng hơi độc
Không, đấy là lời nói dối
Để chống lại Hoa Kỳ
Chỉ có những người Nam Việt Nam
Mới dùng hơi độc Mỹ
Từ trực thăng của Mỹ mà thôi
Còn đích thân người Mỹ chúng tôi
Không hề dùng hơi độc

Hơn nữa, khí được dùng
Là “thứ khí không độc”
“Một loại kích thích, không gây ra tử vong”
Nó chỉ “gây đau đầu và buồn nôn
Trong một vài trường hợp
Đối phương tạm thời bị mù hai mắt”

Thứ khí này cho phép
Những người Nam Việt Nam
Phân cách du kích quân
Bị trúng độc
Với dân thường trúng độc
Để giết họ khi họ đang mù mắt
Mất khả năng chiến đấu tạm thời
Ở phạm vi lớn hơn
Thứ khí này có thể chết người
Kể cả với chúng tôi
Trong tiến trình cuộc chiến
Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Erich Fried » Đọc báo ở Luân Đôn