13/06/2024 19:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai xui anh lấy được mình

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 11:46

 

Ai xui anh lấy được mình,
Để anh vun xới ruộng tình cho xanh.
Ai xui mình lấy được anh,
Bõ công bác mẹ sinh thành ra em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai xui anh lấy được mình