13/06/2024 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân yên hiểu vọng
春煙曉望

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/12/2008 17:11

 

Nguyên tác

天際空蒙月落時,
斜籠花影渡林枝。
漸從日上輕輕散,
吩咐春愁與柳眉。

Phiên âm

Thiên tế không mông nguyệt lạc thì,
Tà lung hoa ảnh độ lâm chi.
Tiệm tòng nhật thượng khinh khinh tán,
Phân phó xuân sầu dữ liễu my.

Dịch nghĩa

Chân trời trông mờ mờ lúc trăng lặn
Sà sà lồng bóng hoa, đỡ nhánh cây rừng
Nhè nhẹ theo bóng mặt trời mọc mà tan dần
Phân phó sầu xuân cùng mày liễu

Bản dịch của Quách Tấn

Đầy trời trăng lặn sắc mông lung
Nghiêng đỡ rừng hoa nhánh nhánh lồng
Nhè nhẹ tan dần theo nắng hảnh
Trao sang mày liễu mối sầu đông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Xuân yên hiểu vọng