06/12/2022 07:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trước cảnh cao rộng

Tác giả: Thế Lữ - Nguyễn Thứ Lễ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 02/12/2005 13:54

 

(Trên bờ bể Đồ Sơn một buổi chiều)

Mặt trời dần khuất.
Vòm cao, mây lững thững về.
Chiếc thuyền xa, buồm thẳng, không đi.
Trên bể phẳng như tấm màn lụa xám,
Bãi bể ướt, sắc trời in loáng.
Tôi bước lên, người trong cõi hư vô.
Ta vẳng nghe tiếng gió mơ hồ,
Tiếng rủ rỉ của hàng thông im đứng,
Với tiếng sóng đổ xô từng phút lặng.

Tôi rộng nhìn ra bốn phía xa khơi:
Cảnh mênh mông riêng có bóng hình tôi,
Đang thơ thẩn với nỗi lòng bát ngát.
Như một kẻ bộ hành ngơ ngác.
Lạc vào nơi đồng đất hoang vu,
Tôi mang theo một mối hoài u,
Tìm chẳng thấy nhẽ uyên thâm trong tạo vật,
Ngừng bước nản tôi trông vời Bí Mật
Trông bầu xanh nét mặt nghiêm trầm.
Trông bốn phương trời nước mịt mù tăm.
Và tôi hỏi: Biết tìm đâu, Chân Lý?
Cao Thâm hỡi! Ôi Vô Cùng Vô Để!
Mây hằng bay, sóng hằng cuốn, gió không ngừng
Nghe thấy chăng? Hay ngờ biết cùng chăng
Nỗi thao thức một tâm hồn nhỏ bé?
Trên đây là bài thơ theo bản in lần thứ 2 năm 1941 sau khi đã được tác giả sửa chữa. Dưới đây là bản đầu in năm 1935:
Trên bờ bể Đồ Sơn một buổi chiều

Mặt trời dần khuất.
VòmTrên cao, mây lững thững về.
Chiếc thuyền xa, buồm thẳng,thẳng: không đi.
Trên mặt bể phẳngphẳng: như tấm màn lụa xám,
Bãi bể ướt, sắc trời insoi sáng loáng.
Tôi bước lên, người trong cõi hư vô.
Ta vẳng nghe tiếng gió mơ hồ,
Tiếng rủ rỉ của hàng thông im đứng,
Với tiếng sóng đổ chen từng phúthồi yên lặng.

Tôi rộng nhìntrông ra bốn phía xa khơi:
Cảnh mênh môngminh mang riêng có bóng hìnhmột mình tôi,
Đang thơ thẩn với nỗi lòng bát ngát.
Như một kẻ bộ hành ngơ ngác.
Lạc vào nơi đồng đất hoang vu,
Tôi mang theo một mối hoàikhối tình u,
Tìm chẳng thấy nhẽ uyên thâm trong tạo vật,
Ngừng bước nảnnản, tôi trông vời Bí Mậtmây, trông nước
Trông bầu xanhxanh, nét mặt nghiêm trầm.u trầm,
Trông bốn phương trời nướcbể mịt mù tăm.
Và tôi hỏi: Biết tìm đâu,đâu là Chân Lý?
Cao Thâm hỡi! Ôi Vô Cùng Vô Để!
lý?
Hỡi những cảnh cao thâm, vô cùng, vô để
!
Mây hằng bay, sóng hằng cuốn,nổi, gió không ngừngngừng!
Hỏi có nghe thấy tiếng ta chăng
,
Nghe thấy chăng? Hay ngờ biết cùng chăng
Nỗi thao thức
tiếng một tâm hồn nhỏ bé?đâu khổ?
Ta khát biết nhẽ Nhiệm màu trong Vũ trụ.

Nhưng than ôi! Tạo vật vẫn làm thinh,
Ngàn muôn năm, giữ vẻ mặt vô tình.
Và lãnh đạm, cao siêu, huyền bí
.
Nguồn:
1. Thế Lữ, Mấy vần thơ, NXB Đời nay, 1941
2. Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thế Lữ » Trước cảnh cao rộng