06/12/2023 06:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt Đông đạo trung đắc bệnh
粵東道中得病

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2015 16:32

 

Nguyên tác

病骨逢秋彊自撐,
崎嶇山谷事長征。
一身於世兼榮辱,
萬里何人託死生。
殘月鵑聲心易碎,
曉霜驢背夢頻驚。
敝衫滴徧孤臣淚,
猶倚南雲望玉京。

Phiên âm

Bệnh cốt phùng thu cưỡng tự sanh,
Khi khu sơn cốc sự trường chinh.
Nhất thân ư thế kiêm vinh nhục,
Vạn lý hà nhân thác tử sinh.
Tàn nguyệt quyên thanh tâm dị toái,
Hiểu sương lư bối mộng tần kinh.
Tệ sam trích biến cô thần lệ,
Do ỷ nam vân vọng ngọc kinh.

Bản dịch của Lê Thước

Bệnh gặp thu qua tự gượng mình
Gập ghềnh hang núi bước lênh đênh
Một thân tầng trải đời vinh nhục
Muôn dặm ai là bạn tử sinh
Tiếng quốc trăng tàn lòng dễ nát
Lưng lừa sương lạnh mộng khôn thành
Cô thần nước mắt dầm tay áo
Theo lớp mây nam ngóng ngọc kinh
Việt Đông: Vùng phía đông đất Việt 粵 (giản xưng của tỉnh Quảng Đông), nay là địa khu Việt Đông (là giản xưng Đông bộ tỉnh Quảng Đông), cũng là địa khu Triều Sán bao gồm 3 thành phố địa cấp thị Triều Châu, Sán Đầu, Yết Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Việt Đông đạo trung đắc bệnh