24/06/2024 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 05
馬益之邀陳子山應奉秦景容縣尹江上看花二公作竹枝歌予亦作數首其五

Tác giả: Viên Khải - 袁凱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2014 14:00

 

Nguyên tác

吳姬玉手好琵琶,
少小聲名到處誇。
但使主人能愛客,
年年來此看江花。

Phiên âm

Ngô cơ ngọc thủ hảo tỳ bà,
Thiếu tiểu thanh danh đáo xứ khoa.
Đãn sử chủ nhân năng ái khách,
Niên niên lai thử khán giang hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tay ngọc gảy tỳ bà Ngô nữ
Bao thanh niên tứ xứ đến chơi
Chủ nhân được khách mến mời
Hàng năm khách đến xem người xem hoa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Khải » Mã Ích Chi yêu Trần Tử Sơn ứng phụng Tần Cảnh Dung huyện Duẫn giang thượng khán hoa, nhị công tác “Trúc chi ca”, dư diệc tác sổ thủ kỳ 05