16/07/2020 21:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp trung lãm vật
峽中覽物

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2015 10:55

 

Nguyên tác

曾為掾吏趨三輔,
憶在潼關詩興多。
巫峽忽如瞻華嶽,
蜀江猶似見黃河。
舟中得病移衾枕,
洞口經春長薜蘿。
形勝有餘風土惡,
幾時回首一高歌。

Phiên âm

Tằng vi duyện lại su tam phụ[1],
Ức tại Đồng Quan thi hứng đa.
Vu Giáp hốt như chiêm Hoa Nhạc,
Thục giang do tự kiến Hoàng Hà.
Chu trung đắc bệnh di khâm chẩm,
Động khẩu kinh xuân trưởng bệ la.
Hình thắng hữu dư phong thổ ác,
Kỷ thì hồi thủ nhất cao ca.

Dịch nghĩa

Từng làm viên lại phục vụ tam phụ,
Nhớ tới khi ở Đồng Quan hứng thơ nhiều.
Nơi Vu Giáp bỗng như thấy núi Hoa Nhạc,
Sông Thục cũng giống như thấy Hoàng Hà vậy.
Trong thuyền, mang bệnh nên thay áo, gối luôn,
Cửa động qua mùa xuân dây leo dài ra.
Cảnh vật có đẹp thật đấy, nhưng thời tiết độc,
Có lúc nào được quay lại nhìn mà ca vang không?

Bản dịch của Phạm Doanh

Từng làm tên lại theo ba vị,
Nhớ ở Đồng Quan lắm tứ thơ.
Non Vu chợt thấy như Hoa Nhạc,
Sông Thục nhìn ra rõ Hoàng Hà.
Trong thuyền mang bệnh rời chăn gối,
Cửa động xuân về thõng bệ la.
Hình thế đẹp sao, phong thổ độc,
Chừng nào quay cổ để vang ca.
(Năm 766)

[1] Thời Hán có 3 chức vụ hành chính trông coi kinh đô: Kinh Triệu doãn, Tả phùng dực, Hữu phù phong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giáp trung lãm vật