03/07/2022 19:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lũ lụt và hạn hán

Tác giả: Lâm Quang Mỹ - Nguyễn Đình Dũng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 03/07/2009 04:27

 

Kính gửi những người Mẹ miền Trung

Nắng cắt đất quê thành triệu mảnh
Lũ xoáy lòng con ngàn trái bom
Hạn hán đất cháy khô mắt Mẹ
Lũ lụt tuôn trào nước mắt con!
Warzawa, 11-1999

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Quang Mỹ » Lũ lụt và hạn hán