28/10/2020 09:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân danh

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 02/10/2008 15:11

 

Có người nhân danh, sáng láng
Lắm kẻ nhân danh, chẳng biết làm gì?

Thơ K.TH.

Ai?
chẳng thích
vinh danh?

Danh
phải thực
bông hoa hồng tự nở tự thơm.

Có kẻ
nhân danh Chúa
Làm những điều khuất tất? Chẳng hay ho!

Ta
Nhân danh ánh sáng
soi bước chân đồng hành

Ta
nhân danh sự dịu dàng và đanh thép
nói những điều của nước và lửa.
Hà Nội, 3.10.2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Nhân danh