18/10/2021 14:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa Thanh cung kỳ 1
華清宮其一

Tác giả: Thôi Lỗ - 崔櫓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 20:07

 

Nguyên tác

草遮回磴絕鳴鑾,
雲樹深深碧殿寒。
明月自來還自去,
更無人倚玉欗干。

Phiên âm

Thảo già hồi đắng tuyệt minh loan,
Vân thụ sâm sâm bích điện hàn.
Minh nguyệt tự lai hoàn tự khứ,
Cánh vô nhân ỷ ngọc lan can[1].

Dịch nghĩa

Cỏ che bậc đá, đứt (không còn) tiếng chuông kêu,
Cây um tùm che kín điện biếc lạnh lẽo.
Trăng sáng một mình tới rồi lại một mình đi,
Không còn người tựa lan can ngọc nữa.

Bản dịch của Bat Gioi @www.maihoatrang.com

Lạnh lùng điện ngọc khói mờ lan
Lối vắng quanh co dứt tiếng đàn
Trăng sáng đêm đêm đi lại mãi
Ai người đứng tựa ngọc lan can
[1] Chỉ Dương Quý Phi. Thơ Nguyên Chẩn có: “Thượng hoàng chính tại Vọng Tiên lâu, Thái Chân đồng bẵng lan can lập” 上皇正在望仙樓,太真同憑欗杆立 (Đường Minh Hoàng đương ở lầu Vọng Tiên, Dương Quý Phi cùng tựa lan can đứng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Lỗ » Hoa Thanh cung kỳ 1