19/06/2024 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu sở tư
有所思

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 01/11/2008 12:31

 

Nguyên tác

有所思,
乃在大海南。
何用問遺君?
雙珠玳瑁簪,
用玉紹繚之。

聞君有他心,
拉雜摧燒之。
摧燒之,
當風揚其灰。
從今以往,
勿復相思!
相思與君絕!
雞鳴狗吠,
兄嫂當知之。
紀呼豨!
秋風肅肅晨風颸,
東方須臾高知之!

Phiên âm

Hữu sở tư,
Nãi tại đại hải nam.
Hà dụng vấn di quân?
Song châu đại mội trâm[1],
Dụng ngọc thiệu liễu chi.

Văn quân hữu tha tâm,
Lạp tạp tồi thiêu chi[2].
Tồi thiêu chi,
Đương phong dương kỳ hôi.
Tòng kim dĩ vãng,
Vật phục tương tư!
Tương tư dữ quân tuyệt!
Kê minh cẩu phệ[3],
Huynh tẩu đương tri chi.
Kỷ hô hy[4]!
Thu phong túc túc, thần phong[5] ty,
Đông phương tu du hạo[6] tri chi!

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lòng nhớ nhung,
Người ở cách phương trời.
Lấy gì gửi tới nơi?
Một chiếc trâm đồi mồi,
Thêm ngọc trám xung quanh.

Nghe lòng chàng đổi thay,
Bẻ gãy, đốt bỏ đi.
Đốt bỏ đi,
Gió thổi cuốn tro bay.
Từ nay mãi mãi,
Chẳng còn tương tư!
Cùng chàng ta đoạn tuyệt!
Gà kêu chó sủa,
Anh chị cũng sắp hay.
Ôi buồn thay!
Gió thu hiu hắt, chim cắt bay,
Phương đông sắp sáng, biết sao đây!
[1] Trâm làm từ mai đồi mồi (một loại rùa lớn), hai đầu có gắn ngọc trai.
[2] Ý nói mang chiếc trâm định tặng mang phá và đốt đi.
[3] Gà kêu, chó sủa, chỉ trời sắp sáng. Có thuyết giải thích câu này chỉ việc nam nữ lén lút hẹn hò, e không phải.
[4] Những từ biểu thanh, chỉ sự than vãn, không có nghĩa.
[5] Là con chim cắt, bay rất nhanh.
[6] Do chữ 皓 là màu trắng, chỉ trời sáng khi mặt trời mọc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Hữu sở tư