08/08/2020 10:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai làm cho bến xa thuyền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 09:59

 

Ai làm cho bến xa thuyền
Cho trăng xa Cuội, bạn hiền xa nhau
Cha mẹ sao nghĩ chẳng sâu
Để thương để nhớ để sầu cho cả hai ta
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai làm cho bến xa thuyền