22/05/2024 04:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Phan Đình Phùng (II)

Tác giả: Đoàn Chí Tuân

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/08/2020 16:45

 

Phiên âm

Bất thị hoàng giao độn đức phi,
Ân cần cố quốc động thu ti (tư).
Tế dân cơ khát tri kim dị,
Tu kỷ tha ma thức tạc phi.
Hạ đạo phục hưng thần Mỹ tướng,
Hán cừu vị báo Tử Phòng sư.
Đối thiên tâm sự bằng tương chiếu,
Bạch bạch minh minh giữ cổ kỳ.

Bản dịch của Đào Trinh Nhất

Dám đâu lẩn lút chốn hoang thôn,
Lo nước năm canh dạ héo don.
Vất vả dân này sao cứu vớt,
Ngắm suy mình trước khéo bôn chôn.
Mỹ phò Hạ chúa nên cơ nghiệp,
Trương giúp Cao hoàng mở nước non.
Tâm sự hai ta trời càng thấu,
Ngàn xưa chiếu rọi tấm lòng son.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Chí Tuân » Tặng Phan Đình Phùng (II)