18/05/2024 09:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về Lim

Tác giả: Nguyễn Quang Hưng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 08:05

 

Em về đồi
Hội vừa tan
Khói dựng phất phơ bóng nhạn
Lơ thơ gió hát
Cánh phượng trầu xanh
Chập chờn đêm nghìn canh.

Em không muộn sao hội tàn nhanh
Cột đình chưa kịp đổ
Nắng còn mải tìm con thiêu thân vò võ
             tắm mưa.

Em tự đón
             hỏi còn ai tự đưa
Một đời em đi mở hội
Một mình đi, gót tròn bước vội
Yếm khăn tìm
             gửi phía sau lưng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Hưng » Về Lim