23/03/2023 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự Nhiên châu (Bãi Tự Nhiên)

Tác giả: Bùi Xương Tự - 裴昌嗣

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2008 20:50

 

Giữa trời chia một cảnh tự nhiên,
Một điềm trần ai chẳng bá men[1].
Làng hạnh y y mây lẫn khói,
Duềnh ngân rệt rệt nước đường quyên[2].
Thừa phong[3] bé bé và[4] gian điếm,
Chứa nguyệt phây phây mấy chiếc thuyền.
Khắp mặt ngư ông mà thử hỏi,
Thú này bao nữa thú Đào Nguyên[5].
Bài thơ làm trong thời kỳ làm Huấn đạo phủ Nam Sách.

Bãi Tự Nhiên tức bãi ven sông Hồng thuộc huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ, tương truyền là nơi Chử Đồng Tử gặp Tiên Dung công chúa.

Nguồn:
1. Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986
2. Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008
[1] Bám vào, dính vào.
[] Dòng nước đẹp như dải lụa.
[3] Đón gió.
[4] Một vài.
[5] Nơi chư tiên ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Xương Tự » Tự Nhiên châu (Bãi Tự Nhiên)