29/05/2023 18:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông Mã mùa cạn

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 08:20

 

Bóng núi Cửa Hà cạn
Doi cát Cẩm Phong loi
Trăng về không bến hẹn
Thuyền ai xuôi mất rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Sông Mã mùa cạn