25/04/2024 00:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều hôm nhớ nhà

Tác giả: Bà huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Hinh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2004 19:23

 

Vàng toả non tây, bóng ác tà,
Đầm đầm ngọn cỏ, tuyết phun hoa.
Ngàn mai lác đác, chim về tổ,
Dặm liễu bâng khuâng, khách nhớ nhà.
Còi mục thét trăng miền khoáng dã[1],
Chài ngư tung gió bãi bình sa[2].
Lòng quê một bước nhường ngao ngán,
Mấy kẻ tình chung có thấu là?
Tiêu đề trong Văn đàn bảo giám chép là Nhớ nhà.

[1] Cánh đồng rộng.
[2] Bãi cát phẳng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bà huyện Thanh Quan » Chiều hôm nhớ nhà