18/10/2021 21:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưu biệt Vương Duy
留別王維

Tác giả: Thôi Hưng Tông - 崔興宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 18:58

 

Nguyên tác

駐馬欲分襟,
清寒禦溝上。
前山景氣佳,
獨往還惆悵。

Phiên âm

Trú mã dục phân khâm,
Thanh hàn ngự câu thượng.
Tiền sơn cảnh khí giai,
Độc vãng hoàn trù trướng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dừng vó ngựa, sắp chia bào
Bên dòng ngự lạnh nôn nao tiễn người
Núi đồi trước mặt xinh tươi
Một mình trở lại buồn rười rượi ta

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Hưng Tông » Lưu biệt Vương Duy