29/10/2021 05:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tịch tửu tỉnh
春夕酒醒

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2013 19:27

 

Nguyên tác

四弦才罷醉蠻奴,
酃醁餘香在翠爐。
夜半醒來紅蠟短,
一枝寒淚作珊瑚。

Phiên âm

Tứ huyền tài bãi tuý man nô,
Linh lục[1] dư hương tại thuý lô.
Dạ bán tỉnh lai hồng lạp đoản,
Nhất chi hàn lệ tác san hô.

Dịch nghĩa

Tiếng đàn bốn dây vừa dứt thì tên nô lệ rừng rú này cũng say,
Mùi thơm của rượu Linh lục hâm trên lò màu biếc vẫn còn vương vất.
Nửa đêm tỉnh rượu, thấy cây nến đỏ cháy còn một nửa,
Nến chảy ra như nước mắt, đóng khô lại thấy như ngọc san hô.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Bốn dây dứt, ngất ngưởng thằng nô,
Thơm nức rượu Linh tại hoả lò.
Tỉnh rượu nửa đêm, cây nến lụn,
Một dòng lệ sáp đóng san hô.
[1] Tên rượu ngon của huyện Linh thuộc tỉnh Hồ Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Xuân tịch tửu tỉnh