10/05/2021 14:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngã tư
十字路口

Tác giả: Dư Quang Trung - 余光中

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2019 07:46

 

Nguyên tác

我的夢挨向陰暗的地獄,
你的夢飛向燦爛的天堂;
在兩條旅途的十字路口,
我忽然迷失自己的方向。

我挽車哀求你帶我同走,
你揮鞭打脫我泥汙的手,
你匆匆馳向閃爍的星星,
也不肯回答,也不回頭。

Dịch nghĩa

Giấc mơ của tôi đi vào địa ngục tối tăm
Giấc mơ của bạn bay đến thiên đường xán lạn
Trong ngã tư của hai con đường du lịch
Tôi bỗng nhiên lạc mất phương hướng của mình

Tôi kéo xe van xin bạn đưa tôi cùng đi
Bạn vung roi gạt cánh tay lấm bùn đất của tôi
Bạn vội vàng bay đến những vì sao xán lạn
Không chịu trả lời, cũng không ngoảnh đầu lại

Bản dịch của Nguyễn Đình Nhữ

Giấc mơ tôi địa ngục đầy tăm tối
Giấc mơ anh xán lạn cảnh thiên đàng
Trên hai ngả của đầu ngã tư ấy
Bỗng nhiên tôi bị mất hướng lạc đường

Tôi kéo xe van anh dắt cùng đi
Anh vung roi gạt tay tôi lấm đất
Rồi bay tới những vì sao rực sáng
Không quay đầu và chẳng nói năng chi
Nguồn: Thơ Hoa ngữ đương đại (tuyển dịch), Nguyễn Đình Nhữ, NXB Hồng Đức, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dư Quang Trung » Ngã tư