03/02/2023 19:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 3
獻封大夫破播仙凱歌其三

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 06:42

 

Nguyên tác

鳴笳疊鼓擁回軍,
破國平蕃昔未聞。
丈夫鵲印搖邊月,
大將龍旗掣海雲。

Phiên âm

Minh già điệp cổ ủng hồi quân,
Phá quốc bình Phiên tích vị văn.
Trượng phu thước ấn[1] dao biên nguyệt,
Đại tướng long kỳ xiết hải vân.

Dịch nghĩa

Kèn trống vang lừng đón tiếp đoàn quân chiến thắng trở về,
Tiêu diệt nước nhỏ, bình định nước ngoài, từ xưa chưa từng nghe.
Ấn tín của người hùng lung lay cả mặt trăng nơi biên ải,
Cờ hiệu của đại tướng như kéo cả mây biển đi theo.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lui binh, già thổi tưng bừng
Khúc xưa Phá quốc, bình Phiên vắng rồi
Trượng phu chiến tích ngang trời
Cờ rung mây biển một đời tướng quân
[1] Theo cổ tích, xưa có con chim thước đang bay, rơi xuống đất hoá ra chim đá. Đem đập vỡ chim đá thấy một ấn tín bằng vàng. Thước ấn trong bài chỉ có nghĩa là ấn tín vua ban cho đại tướng cầm quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Hiến Phong đại phu phá Bá Tiên khải ca kỳ 3