17/10/2021 07:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chạp giêng

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/11/2015 09:23

 

Chạp trôi hoa nắng hanh vàng
Chiều êm như một khúc đàn liễu dương
Sắc màu trong cõi vô thường
Thấm vào vô lượng ngọn nguồn suối khe

Giêng sang gõ nhịp xuân về
Đôi cành mai muộn bên lề thời gian
Cánh mây bạt đỉnh quan san
Cho ta ngỡ lạc lối hoàng hoa xưa
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đầu non (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Chạp giêng