18/01/2021 01:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Hứa Đường tiên bối chi Quan Kinh huyện
送許棠先輩之官涇縣

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 20/12/2016 22:31

 

Nguyên tác

白頭新作尉,
縣在故山中。
高第能卑宦,
前賢尚此風。
蕪湖春蕩漾,
梅雨晝溟蒙。
佐理人安後,
篇章莫廢功。

Phiên âm

Bạch đầu tân tác uý,
Huyện tại cố sơn trung.
Cao đệ năng ti hoạn,
Tiền hiền thượng thử phong.
Vu hồ xuân đãng dạng,
Mai vũ trú minh mông.
Tá lý nhân an hậu,
Thiên chương mạc phế công.

Dịch nghĩa

Bạc đầu mới bắt đầu giữ chức uý,
Tại huyện trong núi cũ.
Đậu hạng cao mà làm chức quan thấp,
Người tài giỏi trước ông chuộng phong cách này.
Hồ Vu ngày xuân nổi sóng,
Ban ngày mưa ướt đẫm hoa mai.
Sau khi phụ giúp quan huyện cho dân được an cư,
Tài văn chương của ông thực không uổng công.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạc đầu mới bắt đầu chức uý
Huyện ở ngay chân núi gần nhà
Đậu cao làm ở huyện nha
Tiền hiền thường vẫn coi là thuần phong
Hồ Vu vẫn ngày xuân nổi sóng
Ban ngày mưa ướt đẫm hoa mai
Giúp cho dân được yên rồi
Văn chương chữ nghĩa không hoài công đâu.
Uý là chức quan đời Đường coi về an ninh.

Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Tống Hứa Đường tiên bối chi Quan Kinh huyện