18/09/2020 22:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:29

 

Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ,
Tay ôm bó mạ, nước mắt hai hàng.
Ai làm lỡ chuyến đò ngang,
Cho sông cạn nước đôi đàng biệt ly?
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Bước xuống ruộng sâu lỡ sầu tấc dạ