12/08/2020 02:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụ anh, tội lắm bớ nàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 14:56

 

Phụ anh, tội lắm bớ nàng,
Ông Tơ xe sợi chỉ vàng còn săn.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Phụ anh, tội lắm bớ nàng