08/12/2021 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mắt buồn

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 28/08/2005 00:36

 

Dặm khuya ngắt tạnh mù khơi
(Nguyễn Du)


Bóng mây trời cũ hao mòn
Chiêm bao náo động riêng còn hai tay
Tấm thân với mảnh hình hài
Tấm thân thể với canh dài bão giông
Cá khe nước cõng lên đồng
Ruộng hoang mang khóc đêm mồng một giêng
Tạ từ tháng chạp quay nghiêng
Âm trang sử lịch thu triền miên trôi

Bỏ trăng gió lại cho đời
Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa
Bỏ người yêu bỏ bóng ma
Bỏ hình hài của tiên nga trên trời
Bây giờ riêng đối diện tôi
Còn hai con mắt khóc người một con[1]
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn, NXB Hội nhà văn, 1993
[1] Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã dùng ý thơ này để viết bài Con mắt còn lại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Mắt buồn