28/09/2022 08:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng chuông chiều trong chùa đầy mây khói

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 13:33

 

Khói lục vây thành, thế giới tiên,
Chuông đâu ban tối tỏ cơ thiền.
Pha sương một tiếng người cài cửa,
Nện nguyệt ba canh khách nổi thuyền,
Ngước mặt xem, ngờ những nước,
Cong tai mảng[1], mới hay chiền[2].
Ít nhiều nhân ngã[3] chưng khi ấy,
Giũ lâng lâng[4] hết mọi duyên.
[1] Vênh tai nghe.
[2] Chùa.
[3] Nhân: chúng sinh, ngã: bản thân. Nghe tiếng chuông chiều ấy, người ta hết lòng riêng tư, không phân biệt mình với tha nhân nữa.
[4] Sạch lâng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Tiếng chuông chiều trong chùa đầy mây khói