21/05/2024 22:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức sự kỳ 1
即事其一

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/08/2008 23:54

 

Nguyên tác

舍南舍北竹邊籬,
紅蓼花開野燕飛。
蠻酒一孫春睡足,
覺來山色滿柴扉。

Phiên âm

Xá Nam xá Bắc trúc biên ly,
Hồng liễu hoa khai dã yến phi.
Man tửu nhất tôn xuân thuỵ túc,
Giác lai sơn sắc mãn sài phi.

Dịch nghĩa

Bên Nam bên Bắc hàng rào trúc,
Hoa nghệ nở đỏ, chim én ngoài đồng bay.
Một chén rượu của người man, khiến giấc ngủ xuân thoả thuê,
Tỉnh dậy sắc núi đầy cửa sài.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Nhà nhà Nam Bắc cách rào tre,
Hoa nghệ nở hồng én liệng về.
Một chén rượu cần xuân đẫy giấc.
Tính nhìn mầu núi khắp phên che.
Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Tức sự kỳ 1