28/03/2023 01:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mặc mai thi
墨梅詩

Tác giả: Phổ Độ thiền sư - 普渡禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 08/08/2008 04:43

 

Nguyên tác

常憶西湖處士家,
疏枝冷蕊自橫斜。
精明一片當時事,
只欠清香不欠花。

Phiên âm

Thường ức Tây Hồ xử sĩ[1] gia,
Sơ chi lãnh nhị tự hoành tà.
Tinh minh nhất phiến đương thì sự,
Chỉ khiếm thanh hương bất khiếm hoa.

Bản dịch của Nguyên Hùng

Thường nhớ Tây Hồ kẻ ẩn danh
Yêu mai mộc mạc nhụy nghiêng cành
Tinh khôi một đóa hoa vừa nở
Chẳng thiếu hoa, hương lại thiếu thanh.
[1] Hiệu của Lâm Bô đời Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phổ Độ thiền sư » Mặc mai thi