03/12/2021 23:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thất tịch (I)
七夕

Tác giả: Phạm Nhân Khanh - 范仁卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 02:04

 

Nguyên tác

斗柄西轉火輪收,
天上秋期會女牛。
銀渚高橫雲似傘,
星橋斜掛月如鉤。
鍾分靈匹悲歡夜,
香滿佳人針線樓。
笑我生來徒素拙,
世間機巧亦無求。

Phiên âm

Đẩu bính tây chuyển hoả luân thu,
Thiên thượng thu kỳ hội Nữ Ngưu.
Ngân chử cao hoành vân tự tán,
Tinh kiều tà quải nguyệt như câu.
Chung thân linh thất bi hoan dạ,
Hương mãn giai nhân châm tuyến lâu.
Tiếu ngã sinh lai đồ tố chuyết,
Thế gian cơ xảo diệc vô cầu.

Dịch nghĩa

Chuôi sao Bắc Đẩu chuyển về tây, mặt trời lặn,
Là kỳ hẹn mùa thu của Chức Nữ và Ngưu Lang ở trên trời.
Mây giăng chót vót trên bến sông Ngân như chiếc lọng,
Trăng vắt chênh chếch ở cầu sao như lưỡi câu.
Chén rượu chia đêm vui buồn ở chốn linh thất,
Mùi thơm đầy lầu kim chỉ của người đẹp.
Cười mình từ khi sinh ra đã mộc mạc vụng về,
Nhưng cũng không cần sự khôn khéo của thế gian.

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Chuôi Đẩu về tây bánh hoả thâu,
Duyên trời gặp gỡ Nữ và Ngâu.
Mây giăng sông bạc dường cây tán,
Trăng đứng cầu sao tựa lưỡi câu.
Mùi đủ vui buồn đêm kết ước,
Hương xông kim chỉ khách nương lầu.
Cười mình bản tính xưa nay vụng,
Khéo léo nghề ai chẳng chút cầu.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
Nguồn: Nam phong tạp chí, số 116, 1927

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhân Khanh » Thất tịch (I)