29/06/2022 03:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nghe còi tàu

Tác giả: Vũ Hữu Định - Lê Quang Trung

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2015 15:57

 

nhà anh ở gần ga
đêm thao thức nghe còi tàu giục giã
giữa đêm vắng chợt thấy lòng xa lạ
mấy năm không đi trời đất nhỏ dần
ôi tiếng còi tàu như một nhát gươm
rướm máu lòng khao khát
Nguồn: Vũ Hữu Định, Còn một chút gì để nhớ, NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hữu Định » Đêm nghe còi tàu