12/04/2021 15:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngộ

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/11/2015 18:15

 

Chuyện buồn đổ cả xuống sông
Chuyện vui giữ lấy trong lòng mà vui
Quên cay đắng nhớ ngọt bùi
Bỏ qua hận mới chôn vùi thù xưa
Nợ dân trả mấy cho vừa
Bao nhiêu tận tuỵ cũng chưa đủ đầy
Một đời còn mấy năm đây
Xin đem tâm huyết đêm ngày đền ơn
Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Ngộ