22/07/2024 13:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi thuyền

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lavie vào 08/06/2008 09:43

 

Chín khúc quanh co một dải dài
Mái chèo khoan nhặt giọng nam ai
Giầm khua nước rẽ sông như rách,
Buồm thẳng bờ cong núi muốn quay.
Thuận gió xông pha đi một mạch
Ngược dòng cạy bát vững hai tay
Ráng chèo cho đến nơi bờ nọ,
Đất rộng trời cao mặc sức bay…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Đi thuyền