06/10/2023 00:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu vũ thư sự ký Hoàng Thúc Nhân
秋雨書事寄黃叔仁

Tác giả: Trần Hiến Chương - 陳獻章

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 21:43

 

Nguyên tác

嶺南氣候殊中土,
七月初窮乃無暑。
樹杪晝蒙密密雲,
簷前夜滴絲絲雨。
忽聞海上長風生,
卷入寒城翳鐘鼓。
東舍今晨母斂兒,
西鄰昨夜夫葬婦。
人間生死不可期,
慟哭蒼生奈何許。

Phiên âm

Lĩnh Nam khí hậu thù trung thổ,
Thất nguyệt sơ cùng nãi vô thử.
Thụ diểu trú mông mật mật vân,
Diêm tiền dạ tích ti ti vũ.
Hốt văn hải thượng trường phong sinh,
Quyển nhập hàn thành ế chung cổ.
Đông xá kim thần mẫu liễm nhi,
Tây lân tạc dạ phu táng phụ.
Nhân gian sinh tử bất khả kỳ,
Đỗng khốc thương sinh nại hà hử.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khí hậu Lĩnh Nam khác trung thổ,
Tháng bảy vừa hết mà không nực.
Ban ngày mây tụ trên ngọn cây,
Đêm đến hàng hiên mưa ray rức.
Chợt nghe gió nổi trên biển xa,
Cuốn thành lấp chuông trống, tiếng ngưng.
Sáng nay nhà đông mẹ liệm con,
Đêm rồi mé tây chồng chôn vợ.
Đời người sống chết không hẹn trước,
Thương cho bách tính làm sao được?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hiến Chương » Thu vũ thư sự ký Hoàng Thúc Nhân