29/05/2022 06:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Danh đô thiên
名都篇

Tác giả: Tào Thực - 曹植

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 10/02/2014 23:00

 

Nguyên tác

名都多妖女,
京洛出少年。
寶劍直千金,
被服光且鮮。
鬥雞東郊道,
走馬長楸間。
馳驅未能半,
雙兔過我前。
攬弓捷鳴鏑,
長驅上南山。
左挽因右發,
一縱兩禽連。
餘巧未及展,
仰手接飛鳶。
觀者鹹稱善,
眾工歸我妍。
歸來宴平樂,
美酒鬥十千。
膾鯉臇胎蝦,
砲鱉炙熊蹯。
鳴儔嘯匹旅,
列坐竟長筵。
連翩擊鞠壤,
巧捷惟萬端。
白日西南馳,
光景不可攀。
雲散還城邑,
清晨復來還。

Phiên âm

Danh đô[1] đa yêu nữ,
Kinh Lạc xuất thiếu niên.
Bảo kiếm trực[2] thiên kim,
Bị phục quang thả tiên.
Đấu kê đông giao đạo,
Tẩu mã trường thu[3] gian.
Trì khu vị năng bán,
Song thố quá ngã tiền.
Lãm cung tiệp minh đích,
Trường khu thướng Nam sơn[4].
Tả vãn nhân hữu phát,
Nhất túng lưỡng cầm[5] liên.
Dư xảo vị cập triển,
Ngưỡng thủ tiếp phi diên.
Quan giả hàm xưng thiện,
Chúng công quy ngã nghiên.
Quy lai yến Bình Lạc[6],
Mỹ tửu đẩu thập thiên.
Khoái lý, tuyến thai hà,
Pháo miết, chích hùng phiền.
Minh trù, khiếu thất lữ,
Liệt toạ cánh trường diên.
Liên phiên kích cúc nhưỡng[7],
Xảo tiệp duy vạn đoan.
Bạch nhật tây nam trì,
Quang cảnh bất khả phan.
Vân tản hoàn thành ấp[8],
Thanh thần phục lai hoàn.

Dịch nghĩa

Danh đô có nhiều gái đẹp,
Thành Lạc Dương có nhiều trai trẻ (tài giỏi).
Bảo kiếm đeo trị giá ngàn vàng,
Trang phục sáng và mới mẻ.
Chọi gà ở đường ngoài thành phía đông,
Cưỡi ngựa qua đường dài những cây thu.
Rong ruổi chưa được nửa đường,
Thì có một đôi thỏ chạy qua trước mặt.
Lấy cung giương lên ngắm,
Rồi đuổi theo chạy tới núi Nam.
Kéo cung bắn phía bên trái,
Một phát trúng cả hai con.
Tài bắn chưa kịp thi triển hết,
Giơ tay đã bắn chết một con diều hâu.
Người xem trầm trồ khen giỏi,
Những kẻ bắn tranh nhau mình tài.
Trở về mở yến tiệc tại Bình Lạc,
Rượu ngon một đấu giá mười ngàn quan tiền.
Cá chép mỏng, tôm béo có trứng,
Ba ba, chân gấu nướng.
Gọi thêm bạn bè cùng tới,
Người ngồi khắp trên chiếu dài.
Tiệc xong lại chơi trò đá cầu, ném que,
Khéo léo thật khôn lường.
Mặt trời từ từ lặn về tây nam,
Không thể lưu giữ lại ánh sáng.
Người như mây tản về thành,
Sáng sớm mai ra lại quay lại.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Danh đô nhiều gái đẹp,
Thành Lạc lắm anh tài.
Bảo kiếm giá ngàn lượng,
Áo quần rạng sáng ngời.
Đông thành đấu gà chọi,
Đường thu ngựa chạy dài.
Ruổi rong chưa được nửa,
Trước mặt thỏ một đôi.
Lấy cung giương lên ngắm,
Tới núi Nam đuổi hoài.
Hướng về bên trái bắn,
Một phát trúng cả hai.
Khéo léo chưa trổ hết,
Một xác diều hâu rơi.
Người xem đều khen giỏi,
Kẻ bắn biện tranh tài.
Yến ẩm tại Bình Lạc,
Rượu quý cùng uống say.
Tôm béo, cá chép mỏng,
Ba ba nướng, gấu quay.
Gọi thêm bè bạn tới,
Chiếu dài kín chỗ ngồi.
Chơi đá cầu, quăng gỗ,
Thực khéo léo lắm thay.
Chiếu xế mặt trời lặn,
Chẳng giữ được ngày dài.
Mây tản về thành ấp,
Sớm mai lại tới đây.
Danh đô thiên là một bài tân đề nhạc phủ, thuộc Tạp khúc ca từ, lấy hai chữ ở câu đầu làm tựa. Nội dung bài này được so sánh với thời kỳ niên thiếu của tác giả, cho thấy cuộc sống của một quý công tử.

[1] Ở đây chỉ các thành Hàm Đan và Lâm Truy.
[2] Tức trị 值, đáng giá.
[3] Đời xưa bên đường thường trồng cây thu.
[4] Núi Nam ở thành Lạc Dương.
[5] Chỉ đôi thỏ nhắc tới ở trên. Chữ cầm cổ có thể dùng cho cả chim và thú.
[6] Tên cửa ải xây vào đời Hán Minh Đế, ở ngoài cửa phía tây thành Lạc Dương.
[7] Hai trò chơi đá cầu (cúc) và ném que (nhưỡng). Nhưỡng là đồ chơi làm từ hai mẩu gỗ, một to một nhỏ. Khi chơi để một mẩu ở xa rồi dùng mẩu còn lại ném vào, ai ném trúng thì thắng.
[8] Chỉ thành Lạc Dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Thực » Danh đô thiên